Hjelp oss å finne morgendagens løsninger.

Litteraturhuset i Oslo, torsdag 6. juni

Dette handler det om

Morgendagens løsninger trenger Morgendagens Helter: Lån oss ditt hode og vinn tur til Science Museum i London!

For å bli en av 20 finalister må du svare på de 8 spørsmålene på denne siden, og melde deg på i konkurransen.

Blir du finalist, og har anledning, blir du invitert til å delta på morgenseminaret Energy Perspectives på Litteraturhuset i Oslo den 6. juni. Der får du høre interessante foredrag, og du får møte noen av våre unge ingeniører som jobber med energiutfordringene til daglig.

Etter seminaret, ca kl 10.15, samles finalistene på Equinors kontor på Fornebu for å løse en oppgave knyttet til morgendagens energiutfordringer. Det vil bli satt opp buss fra Litteraturhuset til Fornebu. Finalistene vil bli delt opp i lag. Laget som juryen kårer som vinnere vil bli invitert med på en reise til Science Museum i London i løpet av 2019.

Lån oss ditt hode i 2 minutter – kanskje er du en av Morgendagens Helter, en av dem som kan hjelpe oss å løse morgendagens energiutfordringer!

Bli en av 20 utvalgte vgs-elever i Oslo-regionen som får bli med å løse en spennende oppgave på Vitendagen 6. juni!

I Norge tar vi energi som en selvfølge. Slik er det ikke overalt. I dag lever over 1,3 milliarder mennesker i fattigdom og mangler strøm. U-land trenger energi til lys så barna kan lese lekser, strøm til matlaging, strøm til kjøleskap, til medisiner, osv. Verden trenger ganske enkelt mer energi for å kunne løfte millioner ut av fattigdom. Samtidig er det behov for å redusere utslippene. Equinor har som ambisjon å være med å forme energifremtiden. For å lykkes trenger vi hjelp fra mange hold – ikke minst kloke og friske tanker fra unge hoder som ditt!

Svar på 8 spørsmål!

Er du en av Morgendagens Helter, en av dem som kan hjelpe oss å løse morgendagens energiutfordringer? For å finne det ut ber vi deg først om å bruke hodet ditt på en liten quiz vi har satt sammen. Svarene avgjør om du blir en av de 20 som får bli med på Vitendagen 6. juni og kan vinne en tur til Science Museum i London.

Lykke til!
Hilsen Stine Myhre Selås
Sivilingeniør, Equinor

Spørsmål

Riktig svar

Helt til slutt

Bruk maksimalt 3 setninger

Dine kontaktopplysninger

Takk for lånet av ditt hode!

Elever som utmerker seg, vil bli invitert til å delta på Energy Perspectives på Litteraturhuset i Oslo og på Vitendagen hos Equinor på Fornebu torsdag den 6. juni. Der vil de 20 utvalgte bli delt opp i 4 lag som skal løse en konkret oppgave. Laget som vinner vil bli invitert med til å besøke Science Museum i London i november 2019.

Lykke til!
Stine Myhre Selås, Sivilingeniør, Equinor

Konkurranseregler

Morgendagens løsninger trenger Morgendagens Helter. For å forsyne verden med nok energi, og samtidig redusere utslippene, trengs det hjelp fra mange hold – ikke minst kloke og friske tanker fra unge hoder.

Equinor og INSPIRIA science center inviterer fra søndag 5. mai 2019 elever i videregående skole i Oslo og omegn til å bli med på en spennende kunnskapskonkurranse. For å delta må elevene innen søndag 26. mai kl 23.59 registrere seg og besvare relevante energispørsmål på Vitendagen.no.

En jury vil basert på de beste besvarelsene kåre 20 finalister. Disse vil bli invitert til å delta på Energy Perspectives på Litteraturhuset kl 08-10 torsdag 6. juni og deretter på Vitendagen hos Equinor på Fornebu. Det vil bli satt opp buss fra Litteraturhuset til Fornebu, og tilbudt bevertning. Vitendagen vil etter planen være ferdig hos Equinor ASA på Fornebu ca kl 16.30 torsdag den 6. juni.

Finalistene som samles på Vitendagen den 6. juni vil bli fordelt på ulike lag som skal løse en gruppeoppgave knyttet til fremtidens energiutfordringer. Lagene som konkurrerer mot hverandre skal i løpet av Vitendagen besvare og presentere sine forslag. En fagjury bestående av representanter fra INSPIRIA science center og Equinor vil på slutten av Vitendagen den 6. juni kåre et vinnerlag. Vinnerlaget av Vitendagen i Oslo vil som premie bli invitert med på en reise til Science Museum i London høsten 2019.

Praktisk informasjon

Elever i den videregående skole som velger å delta gjør dette på eget initiativ. Det vil ikke bli gitt noen godtgjørelse for verken tid eller eventuelle reisekostnader til/fra Fornebu den 6. juni. Elever som blir kåret som finalister må selv søke om mulig skolefravær og besørge transport til/fra de nevnte lokasjoner. Deltagende finalister gir samtykke til at deres løsningsforslag vil kunne offentliggjøres og deles i sosiale medier. Finalister vil naturligvis bli tilbudt lunsj på Vitendagen tordag den 6. juni.

Deltagere på vinnerlaget vil bli invitert med på en felles lagtur til Science Museum i London i løpet av 2019. Disse vil få dekket flyreise tur-retur Oslo-London i økonomi klasse, en hotellovernatting og billett til Science Museum i London. Vinnere som takker ja til å bli med til London reiser på eget ansvar og må selv besørge transport fra sitt hjem til/fra Gardermoen, samt lommepenger.

X

Kilder

 1. Hvilket av disse landene har høyest energiforbruk per innbygger (2015)?
  Riktig svar: Island med 16,92 toe (tonn oljeekvivalenter). USA er på andreplass med 6,80 toe, Norge på tredje med 5,71 toe, Russland på fjerde med 4,93 toe og Storbritannia på femte med 2,78 toe.

  Kilde: IEA.

 2. Hvilken region har de største påviste kullreservene i verden (2016)?
  Riktig svar: Asia med 529 milliarder tonn. Europa og de tidligere sovjetiske republikkene kommer på andreplass med 322 milliarder tonn, Nord-Amerika på tredje med 259 milliarder tonn, Afrika og Midtøsten på fjerde med 14,4 milliarder tonn, og Sør- og Mellom-Amerika på femte med 14,0 milliarder tonn.

  Kilde: BP.

 3. Hvor stor var andelen fornybar energi når vannkraft ikke regnes med (vind, sol, biomasse, jordvarme, andre nye, fornybare energikilder) i den globale primærenergiforsyningen i 2016?
  Riktig svar: 3,7 %.

  Kilde: BP.

 4. Hvor stor var andelen fossile brennstoffer (kull, olje og gass) i den globale primærenergiforsyningen i 2016?
  Riktig svar: 85,3 %.

  Kilde: BP.

 5. Hvordan endret andelen kull seg i den globale primærenergiforsyningen mellom 1976 og 2016?
  Riktig svar: Den økte med 1 prosentpoeng (eller egentlig med 1,3 % fra 26,8 % til 28,1 %.

  Kilde: BP.

 6. Hvor mange elektriske lette kjøretøy (det vil si elektriske personbiler og lastebiler) ble solgt i hele verden i 2016?
  Riktig svar: 695 millioner.

  Kilde: Bloomberg New Energy Finance.

 7. Hvor stor var andelen elektriske lette kjøretøy blant alle lette kjøretøy i verden i 2016?
  Riktig svar: Under 1 % (eller, for å være nøyaktig, 0,85 %).

  Kilde: Bloomberg New Energy Finance.

X

Equinor støtter Morgendagens Helter

Equinor har lange tradisjoner med å støtte talenter og talentutvikling, og de siste ti årene har dette tatt form gjennom vårt Morgendagens Helter-program. Morgendagens Helter handler om unge mennesker med store drømmer og talentet som skal til for og lykkes. Equinor ønsker å være med på å bidra til å realisere dette.

STOLTE SPONSORER AV

 • Realfag
 • Sport
 • Kultur

Equinors suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem Morgendagens Helter. Helter inspirer oss og binder oss sammen. Vi har behov for noen å se opp til, noen som bidrar med store opplevelser. I tillegg til i kulturlivet og idretten, trenger vi også helter innen forskning og teknologi – fordi vi trenger spesialiserte fagfolk til å løse de store utfordringene som verden står overfor. Derfor støtter Equinor Morgen­dagens Helter innen både idrett, kultur og realfag. Til glede for dem selv og alle oss andre.

X