Hjelp oss å finne morgendagens løsninger.

Equinors hovedkontor Forus, 16. juni
Trykk her for Oslo 7. juni

Dette handler det om

Morgendagens løsninger trenger morgendagens helter: Lån oss hodet ditt og vinn tur til Science Museum i London!

For å bli en av 20 finalister må du svare på de 7 spørsmålene på denne siden, og melde deg på i konkurransen.

Fredag den 16. juni samles finalistene på Equinors hovedkontor på Forus for å løse en oppgave knyttet til morgendagens energiutfordringer. Finalistene vil bli delt opp i lag. Laget som juryen kårer som vinnere vil bli invitert med på en reise til Science Museum i London i november 2017.

Lån oss ditt hode i 2 minutter – kanskje er du en av morgendagens helter, en av dem som kan hjelpe oss å løse morgendagens energiutfordringer!

Bli en av ca 20 utvalgte vgs-elever i Stavangerregionen som får bli med å løse en spennende oppgave på Vitendagen 16. juni!

I Norge tar vi energi som en selvfølge. Slik er det ikke overalt. I dag lever over 1,3 milliarder mennesker i fattigdom og mangler strøm. U-land trenger energi til lys så barna kan lese lekser, strøm til matlaging, strøm til kjøleskap, til medisiner, osv. Verden trenger ganske enkelt mer energi for å kunne løfte millioner ut av fattigdom. Samtidig er det behov for å redusere utslippene. Equinor har som ambisjon å være med å forme energifremtiden. For å lykkes trenger vi hjelp fra mange hold – ikke minst kloke og friske tanker fra unge hoder som ditt!

Svar på 7 spørsmål!

Er du en av morgendagens helter, en av dem som kan hjelpe oss å løse morgendagens energiutfordringer? For å finne det ut ber vi deg først om å bruke hodet ditt på en liten quiz vi har satt sammen. Svarene avgjør om du blir en av de 20 som får bli med på Vitendagen 16. juni og kan vinne en tur til Science Museum i London.

Lykke til!
Hilsen Stine Myhre Selås
Sivilingeniør, Equinor

Spørsmål

Riktig svar

Helt til slutt

Bruk maksimalt 3 setninger

Dine kontaktopplysninger

Takk for lånet av ditt hode!

Elever som utmerker seg, vil bli invitert til å delta på Energy Perspectives på Sentralen i Oslo og på Vitendagen hos Equinor på Fornebu fredag den 16. juni. Der vil de ca 20 utvalgte bli delt opp i 4 lag som skal løse en konkret oppgave. Laget som vinner vil bli invitert med til å besøke Science Museum i London i november 2017.

Lykke til!
Stine Myhre Selås, Sivilingeniør, Equinor

Konkurranseregler

Morgendagens løsninger trenger Morgendagens Helter. For å forsyne verden med nok energi, og samtidig redusere utslippene, trengs det hjelp fra mange hold – ikke minst kloke og friske tanker fra unge hoder.

Equinor og Vitenfabrikken inviterer fra 12. mai 2017 elever i videregående skole i Stavanger regionen til å bli med på en spennende kunnskapskonkurranse. For å delta må elevene innen søndag 4. juni kl. 23.59 registrere seg og besvare relevante energispørsmål på Vitendagen.no  

En jury vil basert på de beste besvarelsene kåre ca. 20 finalister. Disse blir invitert til å delta på Vitendag i Equinor sitt hovedkontor på Forus fredag den 16. juni.  Vitendagen vil etter planen være ferdig ca. kl. 16.30.

Finalistene som samles på Vitendagen den 16. juni vil bli fordelt på ulike lag som skal løse en gruppeoppgave knyttet til fremtidens energiutfordringer. Lagene som konkurrerer mot hverandre skal i løpet av Vitendagen besvare og presentere sine forslag. En fagjury bestående av representanter fra Vitenfabrikken og Equinor vil på slutten av Vitendagen den 16. juni kåre et vinnerlag. Vinnerlaget av Vitendagen i Stavanger vil som premie bli invitert med på en reise til Science Museum i London i november 2017.

 

Praktisk informasjon

Elever i den videregående skole som velger å delta gjør dette på eget initiativ. Det vil ikke bli gitt noen godtgjørelse for verken tid eller eventuelle reisekostnader til/fra Forus den 16. juni. Elever som blir kåret som finalister må selv søke om mulig skolefravær og besørge transport til/fra Equinors hovedkontor. Deltagende finalister gir samtykke til at deres løsningsforslag vil kunne offentliggjøres og deles i sosiale medier. Finalister vil naturligvis bli tilbudt lunsj på Vitendagen fredag den 16. juni. Deltagere på vinnerlaget vil bli invitert med på en felles lagtur til Science Museum i London i november 2017. Disse vil få dekket flyreise tur-retur Stavanger - London i økonomi klasse, en hotellovernatting og billett til Science Museum i London. Vinnere som takker ja til å bli med til London reiser på eget ansvar og må selv besørge transport fra sitt hjem til/fra Sola lufthavn, samt diett- og lommepenger.

X

Kilder

 1. Hvilket av disse landene har høyest energiforbruk per innbygger (2015)?
  Riktig svar: Island med 16,92 toe (tonn oljeekvivalenter). USA er på andreplass med 6,80 toe, Norge på tredje med 5,71 toe, Russland på fjerde med 4,93 toe og Storbritannia på femte med 2,78 toe.

  Kilde: IEA.

 2. Hvilken region har de største påviste kullreservene i verden (2016)?
  Riktig svar: Asia med 529 milliarder tonn. Europa og de tidligere sovjetiske republikkene kommer på andreplass med 322 milliarder tonn, Nord-Amerika på tredje med 259 milliarder tonn, Afrika og Midtøsten på fjerde med 14,4 milliarder tonn, og Sør- og Mellom-Amerika på femte med 14,0 milliarder tonn.

  Kilde: BP.

 3. Hvor stor var andelen fornybar energi når vannkraft ikke regnes med (vind, sol, biomasse, jordvarme, andre nye, fornybare energikilder) i den globale primærenergiforsyningen i 2016?
  Riktig svar: 3,7 %.

  Kilde: BP.

 4. Hvor stor var andelen fossile brennstoffer (kull, olje og gass) i den globale primærenergiforsyningen i 2016?
  Riktig svar: 85,3 %.

  Kilde: BP.

 5. Hvordan endret andelen kull seg i den globale primærenergiforsyningen mellom 1976 og 2016?
  Riktig svar: Den økte med 1 prosentpoeng (eller egentlig med 1,3 % fra 26,8 % til 28,1 %.

  Kilde: BP.

 6. Hvor mange elektriske lette kjøretøy (det vil si elektriske personbiler og lastebiler) ble solgt i hele verden i 2016?
  Riktig svar: 695 millioner.

  Kilde: Bloomberg New Energy Finance.

 7. Hvor stor var andelen elektriske lette kjøretøy blant alle lette kjøretøy i verden i 2016?
  Riktig svar: Under 1 % (eller, for å være nøyaktig, 0,85 %).

  Kilde: Bloomberg New Energy Finance.

X

Equinor støtter morgendagens helter

Equinor har lange tradisjoner med å støtte talenter og talentutvikling, og de siste ti årene har dette tatt form gjennom vårt Morgendagens Helter-program. Morgendagens Helter handler om unge mennesker med store drømmer og talentet som skal til for og lykkes. Equinor ønsker å være med på å bidra til å realisere dette.

STOLTE SPONSORER AV

 • Realfag
 • Sport
 • Kultur

Equinors suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgen­dagens helter. Helter inspirer oss og binder oss sammen. Vi har behov for noen å se opp til, noen som bidrar med store opplevelser. I tillegg til i kulturlivet og idretten, trenger vi også helter innen forskning og teknologi – fordi vi trenger spesialiserte fagfolk til å løse de store utfordringene som verden står overfor. Derfor støtter Equinor morgen­dagens helter innen både idrett, kultur og realfag. Til glede for dem selv og alle oss andre.

X