Hjelp oss å finne morgendagens løsninger.

Stine Myhre Selås, sivilingeniør, Statoil

Litteraturhuset i Oslo, 9. juni
Trykk her for Stavanger 16. juni

Dette handler det om

Morgendagens løsninger trenger morgendagens helter: Lån oss hodet ditt og vinn tur til Science Museum London!

For å bli en av 20 finalister må du svare på de 11 spørsmålene på denne siden, og melde deg på i konkurransen.

Blir du finalist, og har anledning, blir du invitert til å delta på morgenseminaret Energy Perspectives på Litteraturhuset i Oslo den 9. juni kl 08.00. Der får du høre interessante foredrag, og du får møte noen av våre unge ingeniører som jobber med energiutfordringene til daglig.

Etter seminaret, ca kl 10.15, samles finalistene på Statoils kontor på Fornebu for å løse en oppgave knyttet til morgendagens energiutfordringer. Det vil bli satt opp en buss fra Litteraturhuset til Fornebu. Finalistene vil bli delt opp i lag. Laget som juryen kårer som vinnere vil bli invitert med på en reise til Science Museum i London i løpet av 2017.

Lån oss ditt hode i 2 minutter – kanskje er du en av morgendagens helter, en av dem som kan hjelpe oss å løse morgendagens energiutfordringer!

Bli en av ca 20 utvalgte vgs-elever i Oslo-regionen som får bli med å løse en spennende oppgave på Vitendagen 9. juni!

I Norge tar vi energi som en selvfølge. Slik er det ikke overalt. I dag lever over 1,3 milliarder mennesker i fattigdom og mangler strøm. U-land trenger energi til lys så barna kan lese lekser, strøm til matlaging, strøm til kjøleskap, til medisiner, osv. Verden trenger ganske enkelt mer energi for å kunne løfte millioner ut av fattigdom. Samtidig er det behov for å redusere utslippene. Statoil har som ambisjon å være med å forme energifremtiden. For å lykkes trenger vi hjelp fra mange hold – ikke minst kloke og friske tanker fra unge hoder som ditt!

Svar på 11 spørsmål!

Er du en av morgendagens helter, en av dem som kan hjelpe oss å løse morgendagens energiutfordringer? For å finne det ut ber vi deg først om å bruke hodet ditt på en liten quiz vi har satt sammen. Svarene avgjør om du blir en av de 20 som får bli med på Vitendagen 9. juni og kan vinne en tur til Science Museum London.  

Lykke til!
Hilsen Stine Myhre Selås
sivilingeniør, Statoil

Spørsmål

Riktig svar

Helt til slutt

Bruk maksimalt 3 setninger

Dine kontaktopplysninger

Takk for lånet av ditt hode!

Elever som utmerker seg, vil bli invitert til å delta på Energy Perspectives på Litteraturhuset i Oslo og på Vitendagen hos Statoil på Fornebu fredag den . juni. Der vil de ca 20 utvalgte bli delt opp i 4 lag som skal løse en konkret oppgave. Laget som vinner vil bli invitert med til å besøke Science Museum i London i november 2017.

Lykke til!
Stine Myhre Selås, sivilingeniør, Statoil

Konkurranseregler

Morgendagens løsninger trenger Morgendagens Helter. For å forsyne verden med nok energi, og samtidig redusere utslippene, trengs det hjelp fra mange hold – ikke minst kloke og friske tanker fra unge hoder.

Statoil og Inspiria inviterer fra 5. mai 2017 elever i videregående skole i Oslo regionen til å bli med på en spennende kunnskapskonkurranse. For å delta må elevene innen søndag 28. mai kl 23.59 registrere seg og besvare relevante energispørsmål på Vitendagen.no.

En jury vil basert på de beste besvarelsene kåre ca 20 finalister. Disse vil bli invitert til å delta på Energy Perspectives på Litteraturhuset kl 08-10 fredag 9. juni og deretter på Vitendagen hos Statoil på Fornebu. Det vil bli satt opp buss fra Litteraturhuset til Fornebu, og tilbudt bevertning. Vitendagen vil etter planen være ferdig hos Statoil ASA på Fornebu ca kl 16.30 fredag den 9. juni.

Finalistene som samles på Vitendagen den 9. juni vil bli fordelt på ulike lag som skal løse en gruppeoppgave knyttet til fremtidens energiutfordringer. Lagene som konkurrerer mot hverandre skal i løpet av Vitendagen besvare og presentere sine forslag. En fagjury bestående av representanter fra INSPIRIA og Statoil vil på slutten av Vitendagen den 9. juni kåre et vinnerlag. Vinnerlaget av Vitendagen i Oslo vil som premie bli invitert med på en reise til Science Museum i London i november 2017.  

Praktisk informasjon

Elever i den videregående skole som velger å delta gjør dette på eget initiativ. Det vil ikke bli gitt noen godtgjørelse for verken tid eller eventuelle reisekostnader til/fra Litteraturhuset og/eller Fornebu den 9. juni. Elever som blir kåret som finalister må selv søke om mulig skolefravær og besørge transport til/fra de nevnte lokasjoner. Deltagende finalister gir samtykke til at deres løsningsforslag vil kunne offentliggjøres og deles i sosiale medier. Finalister vil naturligvis bli tilbudt lunsj på Vitendagen fredag den 9. juni.

Deltagere på vinnerlaget vil bli invitert med på en felles lagtur til Science Museum i London i november 2017. Disse vil få dekket flyreise tur-retur Oslo-London i økonomi klasse, en hotellovernatting og billett til Science Museum i London. Vinnere som takker ja til å bli med til London reiser på eget ansvar og må selv besørge transport fra sitt hjem til/fra Gardermoen, samt diett- og lommepenger.

X

Kilder

 1. Hvilket av disse landene hadde høyest energiforbruk per innbygger i 2014?
  Riktig svar: Island med et energiforbruk på 17,94 tonn oljeekvivalenter (toe) per innbygger. Forbruket i Storbritannia var på 2,78 toe, i USA på 6,94 toe, i Norge 5,60 toe og i Russland 4,94 toe. Produksjonen fra alle energikilder er omregnet til oljeekvivalenter, slik at det går an å sammenlikne.

  Kilde: IEA.

 2.  
 3. Hvilket kontinent har de største påviste kullreservene i verden?
  Riktig svar: Europa har 34.8%, mer enn Asia og Stillehavsregionen (32.3%) og Nord-Amerika (26.6%).

  Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Coal#World_coal_reserves

 4.  
 5. Hvor stor andel av verdens totale primærbehov for energi ble i 2015 dekket av fornybar energi som ikke er vannkraft (som sol, vind, biomasse, jordvarme, avfallsforbrenning)?
  Riktig svar: 2.7%.

  Kilde: BP Statistical Review of Energy 2016

 6.  
 7. Hvor stor del av verdens primære energiforbruk i 2015 var basert på fossil brensel?
  Riktig svar: 86%.

  Kilde: BP Statistical Review of Energy 2016

 8.  
 9. Hvor mange elektriske biler ble det solgt på verdensbasis i 2015?
  Riktig svar: 462.000, en andel på 0.9% av det totale bilsalget.

  Kilde: Bloomberg New Energy Finance

 10.  
 11. Hvor stor andel av verdens bilflåte var elektriske biler i 2015?
  Riktig svar: Ca 0,1%

  Kilde: https://fungglobalretailtech.com

 12.   
 13. Hvor mange mennesker, på verdensbasis, hadde ikke tilgang til elektrisitet i 2012?
  Riktig svar: 1,1 milliarder.

  Kilde: Verdensbanken

 14.  
 15. Hvor mye av verdens totale landareal ligger mindre enn 5 meter over havets overflate, og er derfor i fare for å bli oversvømmet som følge av ekstrem, global oppvarming? 
  Riktig svar: Ca 1% (eller 1,115% (2010) for å være helt nøyaktig).

  Kilde: Verdensbanken 

 16.  
 17. Hvor mye økte det gjennomsnittlige strømforbruket per person mellom 1971 og 2013, på verdensbasis?
  Riktig svar: 160% (eller 158,6% for å være helt nøyaktig).

  Kilde: Verdensbanken 

 18.  
 19. Hvor stor er verdens største vindmølle, i forhold til Eiffeltårnet? 
  Riktig svar: To tredjedeler av høyde (220 m mot Eiffeltårnets 324 m). Den står utenfor kysten av Danmark, og ble satt i drift i 2014.

  Kilde: https://www.vestas.com/
  https://no.wikipedia.org/wiki/Eiffelt%C3%A5rnet?

 20.  
 21. Hva er diameteren på rotoren til denne gigantiske vindmøllen?
  Riktig svar: 164m

  Kilde: https://en.wind-turbine-models.com/

X

Statoil støtter morgendagens helter

Statoil har lange tradisjoner med å støtte talenter og talentutvikling, og de siste ti årene har dette tatt form gjennom vårt Morgendagens Helter-program. Morgendagens Helter handler om unge mennesker med store drømmer og talentet som skal til for og lykkes. Statoil ønsker å være med på å bidra til å realisere dette.

STOLTE SPONSORER AV

 • Realfag
 • Sport
 • Kultur

Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgen­dagens helter. Helter inspirer oss og binder oss sammen. Vi har behov for noen å se opp til, noen som bidrar med store opplevelser. I tillegg til i kulturlivet og idretten, trenger vi også helter innen forskning og teknologi – fordi vi trenger spesialiserte fagfolk til å løse de store utfordringene som verden står overfor. Derfor støtter Statoil morgen­dagens helter innen både idrett, kultur og realfag. Til glede for dem selv og alle oss andre.

X